Участвайте и вие!

Видео риболов

Монтажи, поводи и др.

Купува/Продава

Отворен е приемът за преработка на собствен уловОтворен е приемът за преработка на собствен улов
Facebook  Сподели


Приемът по мярка 1.7 „Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов“ от рибарската програма стартира. По мярката могат да кандидатстват рибари, които искат да преработват собствен улов или да го предлагат пряко на пазара, съобщават от Министерството на земеделието. Закупуване на ледогенератори, хладилни камери, специализирани транспортни средства за превоз на риба и оборудване на пунктове за първа продажба са възможни за финансиране по програмата, а осигурените за приема средства възлизат на 8.7 млн. лв.

Програмата за морско дело и рибарство покрива до 50% от дейностите в проектното предложение, но при положение, че кандидатът извършва дребномащабен крайбрежен риболов, финансирането може да достигне и 80%. Минималната безвъзмездна финансова помощ за един проект е 5 000 лв., а максималният размер – 200 000 лв.

Инвестициите могат да се извършват както на сушата, така и на риболовните кораби. В случай че са на борда, плавателните съдове трябва да са регистрирани като действащи и да са извършвали риболовна дейност в продължение на поне 60 дни в морето през 2015 и 2016 г., съобщават от министерството.Проектни предложения се приемат до 21 ноември – електронно чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020).