Участвайте и вие!

Видео риболов

Монтажи, поводи и др.

Купува/Продава

Има риболовен натиск - нови зони ще се забраняват за риболовИма риболовен натиск - нови зони ще се забраняват за риболов
Facebook  Сподели


Министърът на земеделието и храните съгласувано с министъра на околната среда и водите ще определи нови временни забрани за стопански и любителски риболов във водни обекти или отделни зони от тях с цел опазване на рибните популации.

Забранените за риболов зони са в Черно море, река Дунав и вътрешните водоеми.

Това е по идея на ръководството на Природен парк "Рилски манастир", Местно туристическо сдружение в гр. Априлци, както и от сдружения "Балканка" и "Чисти брегове", спининг клуб "Стари видри" и федерацията на мухарите в България.

Предложенията са насочени към въвеждане на забрана за задържане на улова от речна /балканска/ пъстърва при извършване на любителски риболов в следните участъци на реките: река Лява Видима, от границите на Национален парк "Централен Балкан" до ВЕЦ Зора 1, местността Барахари, река Стърна река, от границите на Национален парк "Централен Балкан" до вливането й в река Видима.

Отнася се и за река Камчия – от моста при ресторант "Омуртагов мост" до стена на яз. Тича.

Като мотив за въвеждане на забрана за задържане на улова от речна пъстърва в предложените участъци се посочва необходимостта от дългосрочно опазване на популацията, поради сериозен риболовен натиск.

Извършването на любителски риболов в посочените рибностопански обекти на принципа "хвани – пусни" ще даде възможност на любителите рибoловци да упражняват своето хоби и същевременно да се запази относителното спокойствие на рибната популация, се казва в мотивите.

Предложението от директора на дирекция Природен парк "Рилски Манастир" към Изпълнителна агенция по горите е за езерата и горните течения на реките, попадащи в границите на Национален парк "Рила" и езерата и реките попадащи в границите на Природен парк "Рилски Манастир".