Участвайте и вие!

Видео риболов

Монтажи, поводи и др.

Купува/Продава

ХРАНИЛКИТЕ - Защо са толкова различниХРАНИЛКИТЕ - Защо са толкова различни
Facebook  Сподели


Едва ли някой ще отрече, че ефективността на риболова в голяма степен зависи от захранването. Нито количеството обаче, нито качеството на захранката ще ни осигуряват успех, ако не можем да задържим куката със стръвта в захранения участък. В това се състои голямото предимство на хранилките - че ни позволяват да разположим куката в непосредствена близост до захранката. В някои случаи даже и в самата нея, при това на дистанция, на която не можем да захраним с ръка или прашка.

Хранилките са един от основните атрибути при риболов на дъно. Те дават и името на една от техниките в този вид риболов, а именно риболовът с хранилка (на англ. Feeder). На пазара у нас има голямо разнообразие на хранилки. Едни са метални, други пластмасови, едни са големи, други малки. Има с капаци и без капаци, спирали, кошници и т. н. Коя за какво служи и как да се ориентира човек в това разнообразие? Според предназначението си хранилките се делят на два вида: закрити и открити

Закрити

Закритите хранилки представляват перфорирани пластмасови контейнерчета с капаче от едната или двете страни. Предлагат се с кръгло и овално (елипсовидно) сечение. Повечето са утежнени с оловна пластина. С нейна помощ се замятат по-далеч, потъват по-бързо и се задържат на дъното. Предлагат се и с различни размери - от миниатюрна до такава с гигантски размери. Личинките се движат енергично и изпълзяват през отворите, като привличат и задържат рибата в захранения участък. С тези хранилки трябва да се работи бързо и в следния ред. Първо слагаме стръвта на куката и след това пълним хранилката. Белите червеи по принцип са много пъргави и ако не заметнем веднага след като сме ги поставили в хранилката, може да я заметнем празна. Закритите хранилки се използват както в течаща, така и в спокойна вода. На течение се използват тези с овално сечение заради по-малкото съпротивление, което оказват на водата. В този случай може да се постави в тях и растителна захранка - варен коноп например.

Открити

Откритите хранилки са най-популярни и многобройни. Представляват метални или пластмасови мрежести цилиндри с утежнение по дългата си страна. За течение се използват такива с триъгълно или четириъгълно сечение. Този тип хранилки са предназначени главно за захранване с многокомпонентни захранки. Използват се на близки и средни дистанции. С тяхна помощ става и първоначалното захранване. Прави се преди самия риболов. С възможно най-голямата хранилка замятаме няколко пъти приблизително в един и същ участък. Целта е да се получи наситено с храна място. Това е хранителното петно, в което ще се стремим да подаваме куката със стръвта. Щом паднат на дъното, с едно по-рязко движение ги освобождаваме от съдържанието им. По време на самия риболов преминаваме на по-малка отворена или затворена хранилка. При тиха вода използваме по-суха захранка, а при течение - по-влажна.

Спиралите

Спиралите са любимите хранилки на шаранджиите и са толкова популярни, че доскоро бяха синоним на хранилка. Има ги в два основни типа. Едните са с метална или пластмасова тръбичка, разположена по надлъжната им ос. През нея минава влакното и затова се наричат подвижни. Другите се прикрепят чрез повод към основното влакно, но най-вече неподвижно на края на линията. Използват се най-често с качамаци или по-твърди смеси. Подходящи се както за течаща, така и за спокойна вода.

Rocket cage feeder

Спадат към откритите хранилки. Заради изнесената в долния край тежест се използват за риболов на големи дистанции. Зареждат се със същата захранка както и отворените. Когато мрежата им е от пластмаса, стоят на дъното прави и се поклащат като матрьошки.

Плоските метод хранилки

Плоските метод хранилки носят по-малко товар и са по-популярни по платените водоеми. Също така те са най-добрият избор за наклонено дъно. Аеродинамичната форма и разположеното отдолу олово гарантират добро замятане и правилно приводняване така че заровената ви стръв винаги да е в горната част, а не да остане под хранилката. По-фините захранки работят добре с плоските метод хранилки, също така и омекотени пелети обвити около хранилката.