Участвайте и вие!

Видео риболов

Монтажи, поводи и др.

Купува/Продава

Европарламентът гласува нови правила за риболов в ЕСЕвропарламентът гласува нови правила за риболов в ЕС
Facebook  Сподели


Членовете на Европейския парламент (ЕП) искат да ограничат нежелания улов и да намалят въздействието върху околната среда. Общите правила на ЕС за това как, къде и кога може да се извършва риболов в ЕС, включително забранени за риболовните методи и видове, бяха подкрепени от членовете на ЕП, съобщиха от пресцентъра на парламента. С правилата се въвеждат ограничения при използването на нови риболовни методи като например електрически трамлер с пулс. Ще има и специфични регионални правила, които да бъдат адаптирани за всеки морски басейн и които ще бъдат в помощ на самите рибари. Комисията по рибарство в Европарламента одобри законопроект за ограничаване на нежелания улов, особено на младите риби. Понастоящем съществуват повече от 30 различни регламента на ЕС, определящи техническите мерки за рибарството, което се оказа изключително сложно и неоспоримо неефективно. Членовете на ЕП се съгласиха да намалят бюрокрацията, за да подобрят спазването. Новият регламент ще въведе общи мерки за риболовните уреди, методите и разрешените видове за всички води на ЕС, като в същото време ще позволи да бъдат приети регионални и специфични мерки. Влизат в сила нови забрани Според правилата, които ще се прилагат за целия ЕС, ще има постепенно намаляване на улова на млади екземпляри. За тази цел ще бъдат забранени риболовните съоръжения и методи като използване на токсични вещества и експлозиви. Ще има и общи ограничения за използването на теглени съоръжения като тралове и статични мрежи. Ще има и списък на видове риби и черупкови риби, за които е забранено ограничаването на улова на морски бозайници, морски птици и морски влечуги, специални разпоредби за защита на чувствителните местообитания. Предвижда се и забрана за практики като висококачествено (изхвърляне на рибата на ниски цени, въпреки че те трябва законно да бъдат разтоварени), за да се намали изхвърлянето. Иновационни методи на риболов Членовете на ЕП искат от Научния технически и икономически комитет по рибарство да оценят новаторските риболовни съоръжения, включително електрическите "пулсови тралове", които се използват за изхвърляне на риба от морското дъно и в мрежата. Тази оценка трябва да обхваща изпитателни периоди от най-малко четири години. Пробното използване би било ограничено до не повече от 5% от съществуващите плавателни съдове в тази среда (т.е. използвайки специфичен вид съоръжения по същия начин). Използването на такова съоръжение би било разрешено в търговски мащаб само ако оценката показва, че няма да доведе до "преки или кумулативни отрицателни въздействия" върху морската среда. Регионални мерки и гъвкавост за риболова в ЕС Ще бъдат въведени регионални мерки, които се отклоняват от базовите линии за седемте морски басейна на ЕС - Северно море, Северозападни води, Югозападни води, Балтийско море, Средиземно море, Черно море и води, ловени от кораби на ЕС в Индийския океан и Западен Атлантик. Тези мерки обхващат минималните референтни размери за опазване и затворените или ограничени зони. Държавите-членки и Комисията ще разполагат с 18 месеца от влизането в сила на регламента към регионалните правила за размера на рибата, която може да се лови. За да се предостави достатъчна гъвкавост на рибарите от ЕС и да се подкрепи тяхната работа, би било възможно да се отклони от тези регионални правила. Това може да стане или чрез регионален многогодишен план за риболов, или чрез "делегирани актове" от страна на Европейската комисия. Държавите-членки могат да представят съвместни препоръки за тази цел и членовете на ЕП да ги помолят да "основават своите препоръки на най-добрите налични научни становища".