Участвайте и вие!

Видео риболов

Монтажи, поводи и др.

Купува/Продава

  Назад

С ваглер в затворен водоем - Монтаж на "пропадане"

В зависимост от рибите, които ще ловим и конкретните условия на водоема, риболовната линия може да се построи по различен начин. Има някои основни моменти, които са в сила за повечето монтажи:
Ако дълбочината не надвишава дължината на въдицата, то ваглерът се фиксира неподвижен, като се поставят съчми около двете страни на плувката. Препоръчва се да се оставят 3-4 см разстояние между ваглера и тежестите. По правило при фиксиран ваглер около 70-80% от тежестта необходима за балансиране на линията, се групира около плувката.

При правилно утежнена плувка, антената се подава над повърхността около 2-3 см.
Най-често поводът с куката е с дължина около 30 см
За свързване на повода с основното влакно обикновено се употребява микровирбел с цел елиминиране на усукването на влакното.
Ако дълбочината надвишава дължината на въдицата, се използва подвижен ваглер.

Монтаж на "пропадане"


При интензивно захранване и голяма активност на рибата, често се случва тя да се вдигне от дъното, където нормално се храни и да започне да поема храната преди да е паднала на дъното. В този случай най-удачно е да се построи линия, която да поднесе стръвта максимално плавно и примамливо, така както би "пропадала" естествената храна. Най-естествено би пропадала стръвта, ако няма никакво утежнение по линията, но така рибата ще трябва да плува доста време със стръвта и чак тогава плувката да регистрира кълването. Това налага минимално утежнение, разпределено равномерно по линията, а голямата част от тежестите (около 80%) - поставени около плувката. Най-удобната плувка за този метод е правият ваглер с тънка и дълга антена. Основното утежнение е около плувката, а в зависимост от дълбочината се поставят няколко дропера (обикновенно съчми №10). По правило дроперите се разпределят през около 60 см, като първият дропер се поставя на около 30 см от куката. Първият дропер може да се приближи към куката и по този начин ще отчита по-добре кълването на рибата, но и тя от своя страна усеща по-рано тежеста на съчмата и може да не поема стръвта. Дроперите показват до къде е стигнала стръвта при пропадането. След като всяка съчма достигне своята дълбочина и спре, антената на ваглера слиза с едно ниво надолу. Следващата съчма сваля още от антената под водата и така докато стръвта не пропадне до нужната дълбочина. Полезна идея е да се заметне веднъж без стръв и да се преброи колко време отнема на всяка съчма да потъне и така, ако плувката забави времето за достигане в нормално състояние, значи има кълване.