Участвайте и вие!

Видео риболов

Монтажи, поводи и др.

Купува/Продава

  Назад

Монтаж ПАТЕРНОСТЕР - класически

Монтажа, при който патерностера се прави със 60-70 сантиметров клуп с четворен "воден" възел директно на основното влакно, след това клупа се срязва, приблизително в съотношение 2/3-ти към 1/3-та, като повода се се свързва към по-дългата част или "клуп в клуп" или с вирбел.
Характерното при него е ползването на четворен "воден" възел за свързване на основното влакно с повода, куката се връзва на основното влакно, а хранилката на къс по-тънък повод . Четворния възел, донякъде изпълнява и ролята на противоуплитаща част на монтажа. Точката на свързване на повода с основното влакно задължително трябва да бъде под нивото на долния край на хранилката за да няма уплитания.A дължината на рамото на патерностера, т.с. разстоянието от възела до кошничката трябва да е съобразено само и единствено с дистанциите на риболов - ( колкото е по-голяма дистанция, то толкова по-дълго е рамото ). На практика: за дистанция 30м., рамото трябва да е минимум 10см; за дистанция 60м,рамото трябва да е минимум 20см и за дистанция 90м.- минимум 30см. ( при един и същи връх).